Правни Услуги

Адвокатско дружество Нишева § Стоичкова

     Предлагат на своите клиенти адекватни правни решения за разрешаване на всеки отделен казус, както и индивидуален подход към всеки клиент, съобразно спецификите на  проблема и необхозимостта от правна помощ.

Услуги Частни Лица

Услуги Бизнес Клиенти

     Клиентите могат да си уговарят часове за  срещи в рамките на работната седмица. >>>> Контакти

Основни области на специализация на дружеството са спорове по различни видове договори, за собственост, наследяване, семейно право, дела по Закона за защита от домашното насилие, трудово право,  търговско право, облигационно право, административно право .
Изградената система за работа гарантира конфиденциалност  и експедитивност при водене на делата и наличие на актуална информация за хода на делата

© All Right Reserved NSKantora