Частни клиенти

Предлагаме следните услуги  за частни лица:

 • Имотни казуси
 • Семейно право
 • Брачeн договор
 • Наследствено право
 • Домашно насилие
 • Административно право
 • Изготвяне на договори
 • Трудово право
 • Изпълнителни дела
 • Регистрация на фирми ЕТ, ЕООД, ООД, сдружения, фондации…
 • Обслужване на фирми
 • Придобиване на българско гражданство

За консултация и въпроси се свържете с нас – Контакти

© All Right Reserved NSKantora